Dit is ja of nee generator.
> Ja of nee ? <
Antwoord is ...